הליכות בעליות של גבעתיים

הליכות בעליות של גבעתיים מי מצטרף להליכות בעליות של גבעתיים, רחובות: השניים, המרי, גולומב, המעיין, ז'בוטינסקי  

זהירות "צדיקים" בשחור השתלטו על גבעתיים

זהירות "צדיקים" בשחור השתלטו על גבעתיים והקימו התנחלות בצומת עליית הנוער הל"ה אלו  הם "הצדיקים" בשחור, שרוצים שרק הילדים שלכם יתגייסו בגיל 18 לצה"ל ואילו הם הצדיקים בשחור אשר יחנכו את הילדים שלהם להיות פרזיטים אלו הם "הצדיקים" שרוצים קיצבאות לישיבות ולא מוכנים לתת גם תקציבים לחיילים המשתחררים מצה"ל והולכים לאוניברסיטאות ללמוד אילו הם הצדיקים…