מטוס נורד ביער המגינים ובית הקשתות

אתרים לפיקניק משפחתי ולצלמים, מטוס נורד ביער המגינים ובית הקשתות על כביש 3 בין מושב בקוע לצומת נחשון מוביל שביל למטוס נורד ביער המגינים. מטוס שחיל האוויר הביא שלם ליער ונשאר ממנו !!!, מקום נחמד לפיקניק מתחת לכנפיים של המטוס. המטוס הינו אנדרטה לחללי חטיבת הצנחנים.   בית הקשתות על כביש 3 צמוד למושב מבוא חורון…