תרגולי נחיתות Ultralight Trike

תרגול נחיתות עם דר'  רוני חרמון באולטרלייט Ultralight, Trike בתנאי תאורה לא פשוטים לצילום ורגע לפני הגשם,  טיסה באזור השרון ונחל אלכסנדר   ודיאו של הטיסה   אלבום תמונות לאתר  / וידיאו