שאלות למשטרה ולפוליטיקאים

on

שאלות למשטרה ולפוליטיקאים

 

למה המשטרה משתמשת בכוח כנגד סטודנטים, ערבים, ולא כנגד החרדים הירושלמים. שהם עבריינים, לא ציוניים, לא משלמים מסים, לא עובדים, לא משרתים בצבא.

למה לאפשר למיעוט החרדי בארץ שכל הפוליטיקה משתחווה לפניו ולא מעזה לנקוט בצעדים כמו מול כל עבריין.

למה ראש העיר בירושלים מתחפר במשרדו ולא מדרבן את המשטרה לשמור על הסדר וחופש התנועה בעיר הבירה ירושלים