בחירות 2008 ומנגנון סקרים באתר

תן את קולך לאחת משלוש המפלגות הגדולות מערך, ליכוד וקדימה והימנע מסחטנות של המיפלגות הקטנות. תן את דעת במנגנון הסקרים החדש באתר הזה.