טיול בצפת

טיול בצפת שישי בצפת, עיר חרדית של בתי כנסת, קברי צדיקים ומקובלים רבים עד אין סוף, מקוואות וכמה תצפיות נוף. עיר של סמטאות על ההר כך שיש כמובן עליות וירידות והרבה מדרגות. הטיול יכול להתחיל ממלון רימונים הוותיק ל גרם מדרגות ארוך מעלות עולי הגרדום. על הדרך גם מצבה לזכר הביקור של מנחם בגין במלון…

זהירות "צדיקים" בשחור השתלטו על גבעתיים

זהירות "צדיקים" בשחור השתלטו על גבעתיים והקימו התנחלות בצומת עליית הנוער הל"ה אלו  הם "הצדיקים" בשחור, שרוצים שרק הילדים שלכם יתגייסו בגיל 18 לצה"ל ואילו הם הצדיקים בשחור אשר יחנכו את הילדים שלהם להיות פרזיטים אלו הם "הצדיקים" שרוצים קיצבאות לישיבות ולא מוכנים לתת גם תקציבים לחיילים המשתחררים מצה"ל והולכים לאוניברסיטאות ללמוד אילו הם הצדיקים…