דרום אדום ביער שוקדה

דרום אדום ביער שוקדה שליד נתיבות. פרחים והפרח הגדול הנכדה שלי אלבום תמונות לאתר  / וידיאו